ВАЖНО! Днес излиза второто класиране за прием след 7 клас

Днес излиза второто класиране за прием след 7 клас. То се извършва според желанията от заявлението за първото.

Ако седмокласникът не е доволен от мястото, на което е приет и на второто класиране, може да реши да участва в третото.

Тогава обаче кандидатства само за обявените свободни места, а техният брой е ограничен.

В този случай мястото, на което е прието детето на второто класиране, не се запазва. За участие в третото класиране се подава заявление в училището-гнездо като подреждането на желанията в него може да е различен.

Срокът за това е от 11 до 13 юли, а резултатите от третото класиране ще бъдат обявени до 17 юли.