Внимание! Важно за всички, които имат земи! Цените скачат! Брюксел нареди да продаваме на

И последните ограничения пред това чужденци да купуват българска земя съвсем скоро ще отпаднат. Темата, която преди няколко години предизвика бурни дебати в парламента и сред обществото, в крайна сметка ще приключи в близко бъдеще. И то по начин, позволяващ на всеки чужденец, независимо дали е гражданин на ЕС или не, да става собственик на земя в у нас. А всичко това става чрез подготвена вече от държавата промяна в закона, което пък се случва под натиска на Брюксел, съобщи Inews.

В тази връзка министърът на земеделието Румен Порожанов предлага изменение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, с което се премахват и последните рестрикции пред продажбата на земеделска земя за чужденци у нас. Поправката се налага и заради стартирала наказателна процедура от Европейската комисия срещу България за нарушаване на Договора за функциониране на Европейския съюз, предаде БГНЕС. Приемането на промените ще позволи на български граждани и граждани на ЕС, физически и юридически лица, граждани на трети страни да могат да реализират инвестиционните си намерения, свързани със закупуване на земеделски земи, без да е необходимо да са пребивавали или да са били установени в България повече от 5 години.

„С оглед започнатата наказателна процедура срещу България, в случай, че страната не предприеме действия и откаже да бъде изменено сега действащото законодателство, съгласно актуалното съобщение на Комисията във връзка с изчисляването на еднократно платимите суми и периодичните имуществени санкции, минималната еднократно платима сума за България е 839 000 евро.

Кумулативно с тази санкция може да бъде наложена и периодична имуществена санкция (която се начислява за всеки ден бездействие от страна на осъдената държава) в минимален размер на 660 евро”, става ясно от мотивите на вносителя, с които се предлага изменението на законодателството.

Влез сега в най-бързо развиващата се политическа група в България.
Сподели своя опит!!! Присъедини всички свои приятели във "Фейсбук"