Фирма за софтуер от панелка в „Люлин“ спечели обществена поръчка за коли на МВР!

Подозрителна обществена поръчка за доставка на автомобили за нуждите на МВР направена по времето на служебния кабинет „Герджиков“, е на път да доведе до сериозни скандали и обвинения в корупция. Оказва се, че конкурсът за нови коли на вътрешното ведомство е спечелен от … фирма, която има предмет на дейност „софтуер“, базирана е в столичния комплекс „Люлин“ и е с внушителния капитал от 2000 лева.

Още по-скандалното е, че Комисията за защита на конкуренцията е дала зелена светлина на фирма „Асебо“ ЕООД да завърши процедурата, въпреки че решението е подписано с особено мнение на двама от членовете й Красимир Витанов и Пламен Киров. Става ясно, че по скандален начин от състезанието са били елеминирани изключително реномирани компании като „Мото – Пфое“, „Тойота Тиксим“ ЕООД и „Омникар Ауто“ ЕООД.

„Помощният орган на възложителя неправилно приема, че са налице съществени пороци в ценовите предложения на участниците в процедурата на обществената поръчка „Мото – Пфое“ и „Омникар“ и в протокол №2 прави преценка, че същите не отговарят на предварително заложените изисквания на възложителя. Именно поради това участниците „Мото – Пфое“ и „Омникар Ауто“ на основание чл. 107, ал. 2 от Закона за обществените поръчки с решение на възложителя са отстранени от процедурата за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществената поръчка“, пишат в мотивите си двама от членовете на КЗК Красимир Витанов и Пламен Киров.

Според двамата констатациите на колегите им издават дефицит на компетентност или липса на обективност и във всички случаи пораждат съмнения за изпълнение на поръчка. „Мотивите към решението на КЗК в частта на правните изводи преповтарят безкритично тезите от писмените становища на възложителя, с които той оспорва жалбите на „Мото – Пфое“ и „Омникар Ауто“.

В същото време не се взима отношение по всички твърдения съдържащите се в жалбите на двете дружества“, категорични са Витанов и Киров. Според тях мнозинството в КЗК е взело своето решение без да е изяснено напълно фактическата обстановка, което не му дава възможност да постанови правилно и законосъобразно решение. Киров и Витанов дават ясно да се разбере, че фирма „Мото – Пфое“ е била отстранена от състезанието за обществената поръчка по недопустим начин, който е напълно в разрез със законовите правила.

„Следва изводът, че „Мото – Пфое“ напълно коректно е попълнило своето ценово предложение и не са допуснати никакви несъответствия в посочените цени. В този смисъл дружеството е изпълнило и задължението в пояснителната записка в края на образеца за ценово предложение, а именно крайната цена да включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката“, категорични са двама от членовете на КЗК.

Шефката на Комисията за защита на конкуренцията Юлия Ненкова и трима от подчинените й служители, обаче скандално погазват подкрепеното със солидни доводи заключение на Киров и Витанов и предоставят обществената поръчка на базираната на петия етаж в панелния блок 909 в „Люлин“ фирма „Асебо“.

Подозира се, че зад скандалното решение прозира съмнителна схема, която трябва да бъде разплетена от компетентните държавни органи. Със сигурност скандалният случай няма да приключи с подозрителното решение на Ненкова и компания. Казусът ще влезе за обсъждане във Върховния административен съд, който се очаква да се занимае с него и да отсъди съобразно закона.

Влез сега в най-бързо развиващата се политическа група в България.
Сподели своя опит!!! Присъедини всички свои приятели във "Фейсбук"