Страхотен празник на 1 август! Имен ден за най-обичаните имена! Това е денят, в който

На 1 август имен ден празнуват Здравко, Здравка, Макавей

Съгласно източници, християнският празник в памет на седемтe братя Великомъченици Макавеи се чества на 1-ви август. В жития на светиите, респ. в Библията  се предава трогателно повествование за страданията и невероятната твърдост на духа у старозаветни мъченици, умрели около 180 години преди Христа.

След като се върнали от вавилонския плен, юдеите, изпитани чрез тежко бедствие, останали за известно време верни на Бога.

Не понасяли идолопоклонничеството и точно изпълнявали закона, даден им от Господа чрез Моисей. Постепенно обаче те започнали да изпадат в пороци.

Влезли в съюз с околните езически народи и под тяхно влияние почнали да възприемат обичаи, противни на закона Господен. Господ отново ги наказал, чрез житейски бедствия. Посочва се, че те са Соломонови синове и са живели според писанията на стария завет.

Това е времето, когато е властвал жестокият цар на Сирия Антиох Епифан, който окупирал Йерусалим, разграбил неговите храмове, убил много хора, и продал в робство около 40000 души. Като се стараел да въведе идолопоклонничество  в Йерусалим, той със заплахи забранявал на юдеите да извършват свое богослужение и да спазват съботния ден, изгарял свещенните книги и най-после осквернил храма, като поставил в него кумира на Юпитер

Той заставил юдеите да пренасят жертви на езическите богове и да ядат от жертвоприношението. Обзети от ужас. много избягали от Йерусалим  и се укривали в пещери и долини. Приемали по-скоро  да търпят всякакви лишения, отколкото да отстъпят от своя закон. Но войниците на Антиох навсякъде преследвали и убивали.

Тежкото бедствие отново възпламенило вярата на юдеите, Те повярвали. че Господ справедливо ги наказва, затова безропотно се покорили на Неговата воля. Във втора книга Макавейска, след като разказва за бедствията на юдеите се добавя ;“ Моля ония, които биха чели тая книга, да не се плашат от тия напасти и да разберат, че тия страдания служат не за погубване, а за вразумяване на нашия народ.

Защото само това, че на нечестивците се не дава много време, а скоро се подлагат на наказание  в знак за голямо благодеяние

Тези трагични събития са се случили около 189 г преди Христа. Съобщава се, че учител на братята Макавей бил известният за времето християнин Елеазар, който отказал на окупатора поробител цар Антиох да яде свинско месо от жертвоприношението.

И това станало причина старият учител да бъде осъден на смърт. Същата участ последвали и седемте братя ученици, които един след друг умирали, след приложените върху тях жестоки мъчения и страдания.. Такава била съдбата и на тяхната майка. Според преданията Бог наказал жестокия цар Антиох, изпращайки му страшна и мъчителна страдалческа болест, от която плътта му започнала да окапва

Съгласно българската съкровищницата; народен календар, фолклор, легенди и предания, празници и традиции, в миналото празникът на Макавеите е празнуван в продължение на 12 дни. Символично всеки ден съответствал на месеците от следващата година, началото на която съгласно църковния календар се поставя от месец септември.

Според поверието стопаните на селото са правели опити да отгатнат какво ще бъде времето през цялата следваща година.

Например; ако през първия Макавей (месец септември) времето е дъждовно, този месец следващата година ще бъде дъждовен. Ако вторият Макавей е топъл, топъл ще бъде октомври и т.н…. Съгласно източниците, по традиция първият Макавей се тачи и почита главно от жените, за да няма болести и рани.

В Ямболския край според поверието ”на Пантелей – Макавей до пладне не се работи, за да бъдат децата здрави, защото двата дни са хатални”, смятат се за „тежки”(виж празника на Св. Пантелеймон). В Македонския край по време на Макавеите или „Чуруците”. жените не перат дрехи и не къпят децата си, защото всичко„ чуртисвало” (изгнивало).

В Етрополския край на първия Макавей всички зетьове се събират на гости у тъстовете си, които ги посрещат с богата трапеза и угощение. След обяда най- възрастният зет взема един толум и започва да тича из хармана да гони и удря с него баджанаците си. Този интересен и забавен обичай е придружен с голяма глъчка и много веселие. Съобщава се в източници, че този обред се прави за здравето на добитъка; крави, овце, коне-кобили, за да бъдат те плодовити. В района на Родопите пък първият Макавей се назовава  „ус” или „Устина”.

Той се отличава със забрана на всякакъв вид женска домашна работа. Забранява се на жените да не предат, да не такат, да не шият, за да не нападнат вълци и мечки стадата на овчарите. В Странджаския край този празник с нарича „Протоягус” и е възприето да се смята, че той е най-горещия месец (виж празниците „Горещници” 15,16 и 17 юли) .

Вярва се, че на този ден телата на умрелите изгниват в гроба, тъй като земята „завира от жега”. Освен това, за да не се мъчат душите на умрелите рано сутринта жените отиват на гробища и поливат гробовете на своите близки с много  В района на Стара планина вярват, че след празника на Макавеите, дори заедно с него лятото върви към своя край.

На този ден прелетните птици –лястовици и щъркели отлитат на юг. (Птиците тук отлитат малко по-рано, тъй като в планинските райони температурите са по-ниски и лятото свършва по-рано).Съгласно поверието, в Троянския край в деня на празника на Макавеите се освещава нов босилек в църквата и хората се кичат с него за здраве.

http://bogomil.blog.bg/

Влез сега в най-бързо развиващата се политическа група в България.
Сподели своя опит!!! Присъедини всички свои приятели във "Фейсбук"