Бизнесът скочи на КЕВР за скок на газа в полза на Сашо Дончев

Българската газова асоциация (БГА) обвинява КЕВР в манипулативни игри с цената на синьото гориво, които са обслужили интересите на газовия барон Сашо Дончев, пише „Монитор“.

Изводът е направен на базата на анализ на бизнес средата и действащата нормативна уредба. Крайната цена на суровината за потребителите се увеличава необосновано с около 5%, коментира председателят на асоциацията Пламен Павлов.

За да коригират констатирания проблем, от браншовата организация са направили предложения пред държавните институции за 10 изменения и допълнения на 3 основни закона – Закона за енергетиката, ЗУТ и ЗОП.

Поради липса на адекватна реакция и с цел защита на обществения интерес БГА е завела дело във Върховния административен съд против наредбата на КЕВР с цел промяна на модела за формирането на крайната цена на газа.

Специалистите от асоциацията оспорват включването на компонента „задължения към обществото“ в цената към потребителя. Според тях той е необосновано „пришит“ от енергийния регулатор чрез оспорваната в съда наредба. Увеличаването на крайната цена на природния газ за потребителите пречи на развитието на газовия сектор в страната, аргументират своята заинтересованост от БГА. Добавката „задължения към обществото“ е била направена по директива на ЕС през 2014 година, за да вмени на енергийните предприятия определени задължения по сигурността на снабдяването, защита на околната среда и енергийната ефективност.

Тези разходи обаче не би трябвало да се прехвърлят върху крайния потребител, както е направено в момента, обясняват манипулацията с цената от ръководството на асоциацията. Те настояват категорично в чл. 11 компонентът „задължения към обществото“ да отпадне от наредбата.

Българската газова асоциация настоява още за изменения на нормативната уредба по намаляване на административната тежест и облекчаване на процедурите при изграждане на газификационните мрежи. Асоциацията изисква и бърза либерализация на газовия сектор, въвеждане на входно-изходен тарифен модел и развитие на националния пазар. Според Пламен Павлов, ако законодателят се съгласи с предложенията на асоциацията, газификацията ще се развива устойчиво.

По време на срещата в Министерството на енергетиката големите енергийни консуматори са поискали моделът за входно-изходна точка за доставките на газ да бъде отложен с шест месеца. От своя страна председателят на КЕВР инж. Иван Иванов е категорично против тази идея.

Влез сега в най-бързо развиващата се политическа група в България.
Сподели своя опит!!! Присъедини всички свои приятели във "Фейсбук"