БЕЗКРАЙНО ВАЖНО ЗА ОСИГУРОВКИТЕ В БЪЛГАРИЯ! КРАЙ, ТОВА ПРОМЕНЯ ВСИЧКО! ВЕЧЕ НЯМА ДА МОЖЕМ ДА

МФ предложи на обсъждане промени в режима на деклариране на доходите. Промените са част от проект за изменения в Закона за ДДС.

В Закона за данъците върху доходите на физическите лица се предлага местните физически лица да приложат към годишната данъчна декларация доказателства за размера на внесените в чужбина данъци и задължителни осигурителни вноски. Местните физически лица могат да декларират в годишната данъчна декларация  придобитите през годината доходи, полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт.

Данъчните си декларации за доходи, придобити през 2017 г., самоосигуряващите се ще подават само по електронен път.

Данъчно задължените физически лица, подали декларация по електронен път, няма да ползват отстъпка от 5% върху данъка за довнасяне по реда на чл. 53, ал. 6 от закона за данъците – текст, който се предлага за отмяна. Отмененият текст гласи: Лицата, които подадат годишната данъчна декларация до 31 март на следващата година по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 1000 лв., при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срока по чл. 67, ал. 5 (т.е. до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.).

Влез сега в най-бързо развиващата се политическа група в България.
Сподели своя опит!!! Присъедини всички свои приятели във "Фейсбук"