Депутатите взеха изключително важно решение, свързано с пенсиите

По желание на осигурения пенсионните фондове могат да изплащат допълнителна пожизнена пенсия за старост пет години преди навършване на възрастта за пенсиониране. Това може да стане при условие че натрупаните средства по индивидуалната му партида позволяват отпускане на такава пенсия в размер не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Това реши Народното събрание, след като направи промени на второ четене в Кодекса за социално осигуряване, внесени от Министерския съвет, съобщава Канал 3.  В бюджет 2018 е предвидено от 1 януари 2018 г.

процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула да се увеличи от 1,126 на 1,169, т.е. с 3,8 на сто.

От 1 юли 2018 г. пенсиите за трудова дейност, отпуснати до края на 2017 г., ще се преизчислят с новия процент за година осигурителен стаж, което ще ги увеличи с 3,8 на сто. От същата дата минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще се повиши до 207,60 лв., а социалната пенсия за старост ще стане 125,58 лв.

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се запазва в размер на 35 на сто от максималния осигурителен доход – 910 лв. Средният размер на пенсията на един пенсионер през 2018 г. се предвижда да стигне 362,97 лв., което е с близо 20 лв. или с 5,5 а сто повече в сравнение с 2017 г.

През 2018 г. за изплащане на пенсии са предвидени 9,454 млрд. лв. – с 478,6 млн. лв. повече в сравнение с очакваните разходи през настоящата година. От 1 януари размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ се увеличава с един процентен пункт и става 19,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г.

От тях 11,02 на сто са за сметка па работодателя, а 8,78 на сто – от работника.  За родените след 31 декември 1959 г. се предвижда размерът на осигуровката за фонд „Пенсии“ да е 14,8 на сто. За останалите осигурителни рискове не се планира промяна в размера на осигуровките.

Влез сега в най-бързо развиващата се политическа група в България.
Сподели своя опит!!! Присъедини всички свои приятели във "Фейсбук"