Окончателно: „Инвестбанк” придоби по-малката банка на Цветан Василев

„Инвестбанк“ АД успешно финализира сделката по придобиване на 100 процента от акциите от капитала на Търговска банка „Виктория“ ЕАД.

Придобиването е факт след получаване на нужните одобрения от компетентните регулаторни органи. Продажбата на акциите е регистрирана в „Централен депозитар“ АД.

Следващият етап от процеса, съгласно стратегията на „Инвестбанк“ АД, е преобразуване на „ТБ Виктория“ ЕАД чрез вливане в новия едноличен собственик.

Това ще доведе до повишаване стойността на балансовите активи на „Инвестбанк“ АД.

ТБ „Виктория” почти не е работила под това име. В началото на 2014 г. КТБ купи българското подразделение на „Креди Агрикол” и го ребрандира, но буквално по същото време основната банка на Цветан Василев изпадна в неплатежоспособност.

Според него това стана под давлението на прокуратурата и определени политически и бизнес кръгове, а според прокуратурата и гореспоменатите политически и бизнес кръгове Корпоративна банка е функционирала като лична касичка за собственика си и се е сгромолясала под собствената си тежест.

Така „Виктория” се оказа на тезгяха. Кредитният й портфейл беше разпродаден още в края на 2014 г. и началото на 2015 г. и сега най-ценното, което притежава, е лицензът. Кандидати освен „Инвестбанк” бяха и БАКБ, „Вабо Интернал” АД (според публикация на „Капитал” свързано с Васил Божков – б.р.) и група австрийски инвеститори (свързани пък с „Лев Инс” според бизнес изданието).

Влез сега в най-бързо развиващата се политическа група в България.
Сподели своя опит!!! Присъедини всички свои приятели във "Фейсбук"