Доклад ни нареди на срамно първо място в Европа, ето защо

Министърът на екологията Нено Димов прехвърли отговорността за мръсния въздух, който дишаме, на местната власт. „Основната отговорност е на местната власт”, каза министърът, след като изброи мерките на неговото ведомство в отговор на парламентарен въпрос на депутата от БСП Георги Михайлов какво правим в борбата с мръсния въздух, пише „Флагман“.

„Най-замърсеният въздух в рамките на ЕС е в България, показа доклад на европейската Сметна палата”, каза Михайлов и отбеляза, че не са постигнати никакви сериозни промени от 2009 г., а докладът отбелязвал, че дишането на мръсен въздух е свързано с намаляването на средната продължителност на живота.

Нено Димов отговори, че борбата с мръсния въздух е предизвикателство пред всички страни в Европа и е приоритет на правителството, на МОСВ и е в управленската програма, както и било основна тема по време на европредседателството.

За целта бил сформиран Координационен съвет с представители на управленско ниво и били предприети мерки за  устойчива тенденция на замърсяването на въздуха с фини прахови частици, но като цяло не са постигнатиизискванията на европейското законодателство.

Димов изброи мерките:

1. Изготвен е Законопроект за чистотата на атмосферния въздух – за по-чисти брикети и въглища за отпопление, който вече е вкаран в Народното събрание
2. По-чести и сериозни технически прегледи на автомобилите
3. Предвидени са промени в Закона за местните данъци и такси, които стимулират по-чистите коли  – тези с по-висок евростандарт ще плащат по-малки данъчни тежести
4. Щял се се спази и регламент на ЕК за битовите отоплителни уреди с цел подмяна с такива с по-ниски емисии на вредни вещества
5. Въведени са ограничения за катализатори
6. Има проект за качеството на въздуха
7. Отпуснати са 115 млнлв. за общините с нарушено качество на въздуха – на 13 общини, предстои на още 12
8. Предвиждат се и мерки спрямо битовото отопление през последното тримесечие на 2018 г.

„МОСВ води последователна политика за подобряване на качеството на въздуха, но за постигането на резултати е необходимо партньорство на всички институции. Тук бих искал да подчертая, че основната отговорност е на местната власт”, каза Димов.

Георги Михайлов отново взе думата, за да обясни че основните замръсители са серният диоксид, праховите частици и озонът.

„Ние нямаме превишение на озона, серните оксиди, само на фините прахови частици. Нашият основен проблем са битовото оптопление и колите. И това е в различните градове е в различна степен”, каза Нено Димов. А основен проблем за Столична община било и изгарянето на текстилни отпадъци.
Екоминистърът отбеляза и че вече не може да се предаде катализатор за вторични суровини, това ставало само с декларация, че сте си купили нов, в противен случай се счита, че той е откраднат.
Столична община и много други общини успели да постигнат напредък в борбата със замърсяването на въздуха.

В заключение министър Димов каза, че а от 2011 г. досега Столична община вече се доближава до средногодишните норми, а някои от станциите вече ги покрили.

Влез сега в най-бързо развиващата се политическа група в България.
Сподели своя опит!!! Присъедини всички свои приятели във "Фейсбук"