На първо четене: Парламентът прие измененията в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

На първо четене бяха прието измененията в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. 130 депутата одобриха промените, които бяха внесени от Министерски съвет.

С този конкретен законопроект се правят изменения в европейска директива относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ЕЕО).

Целта на директивата е да бъдат ограничени определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване, както и въвеждане на процедура за освобождаване от ограниченията на определени материали и компоненти и инструментите за осигуряване на съответствие с въведените ограничения.

 

Срокът за транспониране на преработената директива е юни т. г., като от 22 юли 2019 г. ограниченията за употреба на определени опасни вещества ще се прилагат за всяко електрическо и електронно оборудване (включително кабели или резервни части за неговия ремонт), което се пуска на пазара, като същевременно се предоставя възможност за повторната употреба на резервни части за тези изделия за определен период. От обхвата на закона се освобождават тръбните органи, музикални инструменти, които съдържат олово, поради липсата на надеждни заместители. 

Влез сега в най-бързо развиващата се политическа група в България.
Сподели своя опит!!! Присъедини всички свои приятели във "Фейсбук"