Успешно завърши първият модул от обучението на експерти в областта на изобретенията

Програмният ръководител на Европейската патентна академия (ЕПА) г-н Антоан Рети, д-р Давид Сукалински, зам.-председател на Патентното ведомство на Република България (ПВ) и Оля Димитрова, директор на дирекция „Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни“ в ПВ, връчиха сертификати на участниците, завършили обучението на тема „Яснота и единство на заявките за патенти за изобретения“ в рамките на провеждащия се в столицата семинар, организиран съвместно от ЕПА и ПВ.

Приключилият днес модул включваше теоретично запознаване с изискванията и подхода при преценка на яснота и единство в процедурата по издаване на патенти за изобретения, както и практически упражнения върху конкретни казуси.

Г-жа Оля Димитрова изнесе лекция и отговори на множество въпроси във връзка с процедурата по предоставяне на патент и регистрацията на полезни модели в ПВ.


 

Проф. Димитър Карастоянов от Института по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките сподели с присъстващите какви са предизвикателствата пред академичната общност в страната при получаването на патентна защита за разработки във висшите учебни заведения и начините за стимулиране на иновационните процеси там.
 

Следобед се предвижда откриване  на втория модул от събитието, който по програма предвижда запознаване на участниците с изискванията за патентоспособност, включително експертиза на критериите новост и изобретателска стъпка.

 

 
 

Влез сега в най-бързо развиващата се политическа група в България.
Сподели своя опит!!! Присъедини всички свои приятели във "Фейсбук"