Емил Караниколов с важни думи за анализа на КЗК за сектор горива

Консултативният съвет по Закона за горивата беше свикан миналата седмица. След анализа на КЗК до края на седмицата утре или в петък в 11.00 часа ще има заседание на Консултативния съвет и ще обсъдим детайлно анализа на КЗК. Това каза на брифинг министърът на икономиката Емил Караниколов във връзка с анализа на КЗК за сектор горива.

„Консултативният съвет е органът, който ще регламентира и ще прави предложения за изменения на законодателството“, заяви той. „На 7 март КЗК приключи работата по секторния анализ по темата за горивата. Видно от него е, че има коментари за новата нормативна база, по Закона за горивата, приет от парламента преди няколко месеца“, коментира Емил Караниколов. „Колегите от КЗК правят предложение за оценка на въздействието на Закона за горивата и от конкретни текстове, които според тях водят до това да няма конкуренция в сектора“, обясни министърът.

„Уверявам ви, че в процеса на вземане на решение по евентуално изменение на законодателството ще включим в диалога и всички представители на бизнеса от този сектор“, изтъкна Караниколов и уточни, че след като Консултативният съвет е готов с измененията, те ще бъдат подложени на оценка на въздействието. „Ще ги изпратим на КЗК предложенията за предварителен контрол, за да можем да създадем конкурентна среда. Всички права и ангажименти по закона да бъдат еднакви за всички“, заяви министърът.

„Надявам се в близкия един месец да бъдем готови с конкретни текстове“, коментира той. „Преди влизането в силата на Наредбата по Закона за горивата в края на юни трябва да имаме готовност и да сме влезли в НС“, каза още Емил Караниколов. „Фокус“ припомня: На 12 март Комисията за защита на конкуренцията обяви резултатите от секторния анализ на конкурентната среда на пазарите на производство и реализация на автомобилен бензин и дизелово автомобилно гориво. Анализът не откри картел на пазара на горивата.

Според КЗК липсата на достатъчен складов капацитет за горива, сложната административна процедура и значителните финансови инвестиции за изграждането на собствен склад, представляват висока бариера пред вносителите и производителите на горива. От извършения анализ на цените на дребно на бензин А-95 Н и дизелово автомобилно гориво за 2018 г. в градове в различни региони на страната е видно, че увеличение на цените през 2018 г. се наблюдава за кратък период и е осъществено постепенно.

Характеристиките на пазара позволяват такова поведение да бъде обяснено като резултат от обективни критерии, свързани с конкурентна среда, разходи за дистрибуция, количество и обем на продажбите и търсенето и др. В допълнение, нетните цени на бензин Евро-95 и дизелово гориво в страната са едни от ниските в сравнение с останалите страни-членки на ЕС. Според Комисията новите нормативни разпоредби в Закона за горивата и съвкупният ефект от приложимите нормативни режими в сектора биха могли да доведат до извеждането от пазарите на част от участниците и да се превърнат в непреодолима бариера за осъществяване на дейност.

Комисията е на мнение, че предвиденото изискване фискалната касова бележка да съдържа покупна цена на горивото без акциз и без данък върху добавената стойност би могло да засегне конкурентната среда на пазарите на търговия на едро и дребно с горива. В Решението се изтъква, че нормативната уредба не следва да предвижда разпоредби, които да премахват стратегическата несигурност между участниците на пазара, по отношение на стойността на закупуване на горивата от търговците и не следва да създава условия, които да улесняват координирането на цените на пазарите на автомобилни горива.

Влез сега в най-бързо развиващата се политическа група в България.
Сподели своя опит!!! Присъедини всички свои приятели във "Фейсбук"