Когато строяхме фабрики, язовири и жилищни комплекси

Бяхме на първо място в света по производство на електро- и мотокари

Мащабна социално-икономическа дейност новото социалистическо правителство започна в началото на 50-те години, но изграждането на нова социално по-справедлива държава в изостанала и бедна страна като България без пари, без техника, без кадри, знания и опит не беше лесно.

Но с активното участие на целия народ и с подкрепата и помощта на Съветския съюз ние превърнахме страната в строителна площадка. Строяхме пътища, шосета и железници, фабрики, заводи и комбинати, микро- и макроязовири, детски градини, училища, университети и болници. Строяхме къщи и жилища в огромни комплекси като „Младост” и „Люлин” в София, залесявахме, терасирахме, обезводнявахме мочурливи терени, организирахме ТКЗС, ТПК по професии като шивачки, бръснари, обущари и др.

Създадохме дори кооперация за циганите ваксаджии.

Аз, от върха на моите почти 90 години, си позволявам да посоча с цифри и факти от Централното статистическо управление само някои неопровержими неща за най-важните постижения на социализма.

Никой не може да отрече без лъжа и изопачаване, че за този кратък период от време – от 9.09.1944 г. до 10.11.1989 г., новата власт успя, въпреки всички трудности, слабости, грешки и извращения, да създаде широка материално-техническа база във всички отрасли на народното стопанство, която позволи на новата социалистическа държава да води нормален социално-икономически живот. Постижение, което нито едно друго правителство не е постигало в историята на България. При управлението на ОФ България постигна най-високия си връх в своето развитие. Някои от постиженията са уникални и непостижими.

В годините на строителството на социализма се изградиха крупни производствени мощности във всички отрасли на народното стопанство, които позволиха общото промишлено производство, сравнено с това през 1939 г., да се увеличи с фантастичните 103 пъти, външнотърговският оборот да се увеличи с 61 пъти, строителството, в резултат на което България излиза на първо място в света по лично осигуряване с жилище на човек от населението – 14 пъти. България от изостанала селскостопанска страна, с примитивен ръчен труд до Девети септември, се превръща в напреднала промишлено-аграрна страна, наредила се на престижното 28-о място в света. А по някои производства се нарежда на първо място в света – като производството на калцирана сода, син камък и прочутите български електро- и мотокари; на второ място по тютюн; на трето място по слънчоглед, ябълки, картофи и лигнитни въглища; на четвърто място по пшеница, азотни торове, вълнени и памучни платове и прежди; и на пето място по сярна киселина, брой овце,  вълна и др. Това бяха уникални успехи за нашата страна и това беше само началото.
 
Желязко Делчев, София

„Ретро“

Влез сега в най-бързо развиващата се политическа група в България.
Сподели своя опит!!! Присъедини всички свои приятели във "Фейсбук"