Инж. Емил Христов, изпълнителния директор на ТЕЦ Бобов Дол: Използваме най-ефективните методи за справяне с проблема с отпадъците навсякъде в Европа чрез изгарянето на РДФ и биомаса |

Във връзка с плановете на ТЕЦ Бобов Дол за изгаряне на неопасни отпадъци в производството на електрическа енергия потърсихме изпълнителния директор на Дружеството инж. Емил Христов за коментар и повече разяснения.
 
            Инж. Христов, какъв точно отпадък планирате да изгаряте?
 
            Ще изгаряме в нашите котли т.

нар. РДФ, който означава модифицирано твърдо гориво. Най-често в него се съдържат отпадни продукти от разнообразни производства. Например, текстил и платове, които представляват остатъци от шивашката промишленост, както и хартия. Голяма част от отпадните материали, които използваме са част от т.нар. Зелен списък. Оползотворяването на присъстващите в него отпадъци не крие риск за здравето на хората и е щадящо за околната среда. Горенето на включените в този лист материали няма да наруши екологичните показатели на ТЕЦ Бобов Дол.
 
            Какво ще кажете за опасенията на местни екологични организации, които твърдят, че заради Вашия проект околната среда в града е застрашена?
 
            Всички политики на Европейския съюз са насочени към управление и оползотворяване на отпадъците. Изгарянето им и последващото производство на електрическа енергия  е разпространено от десетки години в развитите страни от Европейския съюз и е доказал се с множество предимства метод.
 
            Оползотворяването на определена част от отпадъците е далеч по-ползотворно и ефективно в сравнение с оставянето им на общинските сметища. В депата отпадъците се държат с години, разлагат се, изпускат неприятни миризми, газове и се появява възможност за развитие на зарази в района, които лесно могат да бъдат разпространени в по-големи територии и да се разсрастнат дори извън рамките на нашата страна, което би предизвикало сериозни проблеми и епидемии.
 
            В момента това е един от най-ефективните методи за справяне с проблема с отпадъците навсякъде в Европа.
 
            На какъв етап е проекта?
 
            Имахме разрешение за експериментално изгаряне на РДФ и биомаса до края на май 2019 година, но наскоро получихме официално одобрение на промените в нашето комплексно разрешително. Според тях ни се позволява законно да изгаряме определени количества РДФ и биомаса. Щом компетентните органи са дали положителна оценка на нашия проект, считам, че не е нужно всякакви знайни и незнайни „специалисти“ по енергетика да осъждат нашите усилия да го осъществим.
 
            За сега все още осъществяваме експериментално изгаряне на РДФ и биомаса на територията на ТЕЦ Бобов Дол, тъй като трябва да подготвим съоръженията за работа с новите горива.
 
            Как и от кого ще се контролира изгарянето на отпадъци?
 
            Горенето на РДФ и биомаса се следи строго от Министерството на околната среда и водите. Всички наши показатели се следят в реално време и е невъзможно да заобиколим правилата. Освен това имаме собствена лаборатория, в която постоянно се изследват всички важни индикатори, които се контролират и от органите.
 
Ако не спазваме регламентираното в закона на Република България, ще отнесем сериозни финансови санкции, поради тази причина не бихме си го позволили по никакъв начин.
 
            Емисиите въглероден диоксид от изгарянето на тези горива са значително по-малко в сравнение с изпусканите при горене на въглища. Дори и да има някакво замърсяване, то ще бъде изключително ниско. Няма да се отделят никакви опасни газове.
 
 
 

Влез сега в най-бързо развиващата се политическа група в България.
Сподели своя опит!!! Присъедини всички свои приятели във "Фейсбук"