Съдът във Вашингтон реши спора между България и Оманския фонд |

На 13 август арбитражният трибунал постанови решение по международното арбитражно дело № ARB/15/43, заведено от Държавния резервен фонд на Оман срещу Република България в Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове във Вашингтон, САЩ, съобщава Министерство на финансите.

В делото ищецът се оплаква, че действията на българската държава и БНБ във връзка с поставянето на „Корпоративна търговска банка“ АД под особен надзор, отнемането на лиценза и обявяването й в несъстоятелност, както и отказът й да бъде предоставена ликвидна подкрепа или спасителен план под друга форма, представляват нарушения на Договора за взаимно насърчаване и защита на инвестициите между България и Оман.

След като България представя две писмени защити, придружени от експертни становища и доказателства, през декември 2018 г. Държавният резервен фонд на Оман се отказва от исковете си без право да ги предяви отново.

В съответствие с този отказ, решението отхвърля окончателно исковете като неоснователни и осъжда ищеца да заплати всички разноски по делото на България.

Най-големият държавен инвестиционен фонд на Оман заведе иск в арбитражен съд срещу България заради краха на КТБ.

Фондът на генералния държавен резерв на Султаната на Оман притежаваше 30-процентов дял в КТБ, която бе четвъртият най-голям кредитор в България, преди да фалира през 2014 г. Фондът настояваше да получи най-малко 150 млн. евро.

Влез сега в най-бързо развиващата се политическа група в България.
Сподели своя опит!!! Присъедини всички свои приятели във "Фейсбук"