НСИ обяви дългоочаквана новина за заплатите, ставаме богати! |

Разходите на бизнеса за един час работа на наетите от тях работници и служители са нараснали с 11% през второто тримесечие на годината спрямо същия период на миналата, обявиха от НСИ.

Най-голям е ръстът на заплатите и на допълнителните бонуси за служителите в сектора на услугите – с 11,1%. В строителството увеличението е с 10,6%, а в индустрията – с 9,8%.

По икономически дейности най-висок ръст на общите разходи за труд е отчетен в сектора “Образование” – със 17,9%, което се дължи на вдигането на учителските заплати от началото на годината.

На второ място по ръст е секторът “Операции с недвижими имоти”, където разходите за труд са нараснали с 16,3%.

Третото място с ръст от 12,9% остава за сектора “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”, където влизат и програмистите. Оказва се, че заплатите на софтуерните специалисти са не само най-високи, но и се увеличават с бързи темпове.

Челната петица се допълва от заетите в секторите “Хотелиерство и ресторантьорство” и “Транспорт, складиране и пощи”, където увеличението на разходите за труд е по 12,1%. Заплатите на работещите в хотелите нарастват с бързи темпове, защото са доста по-ниски спрямо другите сектори на икономиката и затова трудно се намират кадри.

Влез сега в най-бързо развиващата се политическа група в България.
Сподели своя опит!!! Присъедини всички свои приятели във "Фейсбук"